Оксиметрия: какво представлява и нормални стойности на насищане

Оксиметрията е изпит, който позволява измерване на насищането с кислород в кръвта, т.е. процентът на кислорода, транспортиран в кръвния поток. Този тест е важен, когато има съмнения за заболявания, които нарушават или пречат на функционирането на белите дробове, сърдечни заболявания или неврологични заболявания. 

Обикновено оксиметрията над 90% показва добра оксигенация на кръвта, но е необходимо лекарят да прецени всеки отделен случай. Ниската скорост на оксигенация на кръвта може да показва необходимостта от лечение в болницата с кислород и може да показва животозастрашаващо състояние, ако не се коригира правилно. Разберете какви са последиците от липсата на кислород в кръвта. 

Има два начина за измерване на насищането с кислород:

1. Пулсова оксиметрия (неинвазивна)

Оксиметрия: какво представлява и нормални стойности на насищане

Това е най-използваният начин за измерване на насищането с кислород, тъй като това е неинвазивна техника, която измерва количеството кислород чрез малко устройство, наречено пулсов оксиметър, което се поставя в контакт с кожата, обикновено на върха на пръст на ръката.

Основното предимство на тази мярка е, че не е необходимо да се събира кръв, като се избягват ухапвания. В допълнение към оксиметрията, това устройство може да бъде в състояние да измерва и други жизненоважни данни, като например количеството на сърдечния ритъм и дихателната честота, например.

  • Как работи : Пулсовият оксиметър има светлинен сензор, който улавя количеството кислород, което преминава в кръвта под мястото, където се прави изследването, и след няколко секунди посочва стойността. Тези сензори извършват незабавни, редовни измервания и са проектирани да се използват на пръстите на ръцете, краката или ухото. 

Пулсовата оксиметрия се използва широко от лекари и други здравни специалисти по време на клинична оценка, особено в случаи на заболявания, които причиняват затруднено дишане, като белодробни, сърдечни и неврологични заболявания, или по време на анестезия. Оксиметърът може да бъде закупен и в медицински или болнични магазини и се предлага в различни марки и цени.

2. Оксиметрия / артериални кръвни газове (инвазивни)

Оксиметрия: какво представлява и нормални стойности на насищане

За разлика от пулсовата оксиметрия, анализът на артериални кръвни газове е инвазивен начин за измерване на скоростта на кислорода в кръвта, тъй като се прави чрез събиране на кръв в спринцовка, а за това е необходима игла. Поради тази причина този вид изследване е по-рядко от пулсовата оксиметрия.

Предимството на артериалните кръвни газове е по-точното измерване на нивата на насищане на кислорода в кръвта, освен че може да осигури други важни мерки, като например количеството въглероден диоксид, рН или количество киселини и бикарбонат в кръвта, например. 

  • Как работи : необходимо е да се извърши вземане на артериална кръв и след това тази проба се взема, за да се измери в определено устройство в лабораторията. Кръвоносните съдове, които най-често се използват за този тип измерване, са радиалната артерия, в китката или бедрената кост, в слабините, но могат да се използват и други.

Този тип измерване обикновено се използва само в случаите, когато пациентът трябва да се наблюдава непрекъснато или по-точно, което е по-често в ситуации като тежки операции, тежки сърдечни заболявания, аритмии, генерализирани инфекции, внезапни промени в налягането кръвно налягане или в случаи на дихателна недостатъчност например. Разберете какво представлява дихателната недостатъчност и как тя може да намали оксигенацията на кръвта.

Нормални стойности на насищане

Здравият човек, с адекватна оксигенация на тялото, обикновено има насищане с кислород над 95%, но е обичайно, че при леки състояния, като настинка или грип, насищането е между 90 и 95%, без причина от значение.

Когато насищането достигне стойности под 90%, това може да показва наличието на някакво по-сериозно заболяване, което може да повлияе на кислородните стойности в организма, като астма, пневмония, емфизем, сърдечна недостатъчност или неврологични заболявания, например.

В артериалните кръвни газове, освен измерването на насищането с кислород, се оценява и парциалното налягане на кислорода (Po2), което трябва да бъде между 80 и 100 mmHg. 

Погрижете се за по-точен резултат

Много е важно устройствата, които измерват насищането с кислород, да се калибрират редовно, за да се избегнат променени резултати. Освен това, когато се използва пулсоксиметър, някои предпазни мерки за избягване на промяна на изпита включват:

  • Избягвайте да използвате емайл или фалшиви нокти, тъй като те променят преминаването на светлинния сензор;
  • Дръжте ръката отпусната и под нивото на сърцето;
  • Защитете устройството в много ярка или слънчева среда;
  • Уверете се, че устройството е позиционирано правилно.

Преди да вземе изпита, лекарят трябва да изследва и други заболявания като анемия или недостатъчност на кръвообращението, които могат да попречат на измерването на оксигенацията на кръвта.